Sjukgymnastik.


Vårt uppdrag från Region Skåne är att bedriva sjukgymnastik inom primärvården
Vi välkomnar patienter både med och utan remiss.
Besöket kostar 200kr och högkostnadskort gäller.

Vi kan exempelvis hjälpa patienter med:
*Smärta i  rörelsestödjeorganen ex nacke, rygg, axlar mm
* Rehabilitering efter ortopediska ingrepp ex efter frakturer, knäplastiker mm
* Smärtproblematik vid ex fibromyalgi, stressrelaterade tillstånd, hyperallgesi mm
* Neurologisk rehabilitering ex efter en stroke, vid Parkinson eller MS
*Reumatiska sjukdomar så som  RA,  Darkum mm
*KOL, hjärtkärlsjukdomar 
*Idrottsskador
*Livsstilsrelaterade sjukdomar
*Balansträning för personer med fallrisk
*Artros
* Akupunktur mot övergångsbesvär.

Första besöket
Anmäl dig i receptionen eller vänta i väntrummet så tar vi emot så snart det går.

 Ditt första besök börjar med att du får berätta om dina problem. Därefter gör vi en sjukgymnastisk undersökning. Ta på dig underkläder som du känner dig bekväm i, alternativt sportshorts och sporttopp.  Efter undersökningen diskuterar vi tillsammans vad vi kommit fram till och vilken behandling som passar dig bäst.


Sjukgymnastens arbete
Sjukgymnaster arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet under insyn av socialstyrelsen. Därför skiftar våra behandlingsmetoder allt eftersom nya rön dyker upp.  Viktigt är att den enskilde patienten alltid står i centrum och är delaktig i sin rehabilitering. 

Det som alltid följt sjukgymnastens arbete är fysisk aktivitet och de positiva vetenskapliga evidensen för träning bara ökar! 
Fysisk aktivtet minskar smärta, ökar styrka, snabbar på läkning, lindrar vid mild till måttlig depression, minskar stress, minskar behovet av operationer mm.
Ibland fungerar det dock inte med bara fysisk aktivtet utan andra behandlingar behövs istället eller som tilllägg ex akupunktur som smärtlindring, mjukdelsmobiliseringar, manipulationer, avslappning, TNS, tejpning, hållingsråd mm.

Mina utbildningar 
Basic examen i OMI, MTT för äldre, KRT, Spirometrikörkort, Diverse dagsföreläsningar i Idrottmedicin, Fördjupningskurser i smärta och Idrottmedicin, Akupunktur, mm

 Varmt välkommen
/Annelie Leg Sjukgymnast