Sjukgymnastik/ Fysioterapi.


Vi välkomnar patienter både med och utan remiss.
Besöket kostar 200kr och högkostnadskort gäller.

Vi kan exempelvis hjälpa vid:
*Smärta och besvär från rörelsestödjeorganen ex  ont i nacke, rygg, axlar, knän mm
* Rehabilitering efter ortopediska ingrepp ex efter frakturer, knäplastik mm
* Smärtproblematik vid ex fibromyalgi.
*Idrottsskador
*Balansträning vid fallrisk
* Träning efter stroke eller vid annan neurologisk sjukdom.
* Hjäp att komma igång med fysisk aktivitet 
* Akupunktur mot övergångsbesvär.

Första besöket
Anmäl dig i receptionen eller vänta i väntrummet så tar vi emot så snart det går.

 Ditt första besök börjar med att du får berätta om dina problem. Därefter gör vi en sjukgymnastisk undersökning.  Efter undersökningen diskuterar vi tillsammans vad vi kommit fram till och vilken behandling som passar dig bäst


Sjukgymnastens arbete
Sjukgymnaster arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet under insyn av socialstyrelsen. Därför skiftar våra behandlingsmetoder allt eftersom nya rön dyker upp.  Viktigt är att den enskilde patienten alltid står i centrum och är delaktig i sin rehabilitering. 

Det som alltid följt sjukgymnastens arbete är fysisk aktivitet och de positiva vetenskapliga evidensen för träning bara ökar! 
Fysisk aktivtet minskar smärta, ökar styrka, snabbar på läkning, lindrar vid mild till måttlig depression, minskar stress, minskar behovet av operationer mm.
Ibland fungerar det dock inte med bara fysisk aktivtet utan andra behandlingar behövs istället eller som tilllägg ex akupunktur som smärtlindring, mjukdelsmobiliseringar, manipulationer, avslappning, TNS, tejpning, hållingsråd mm.

Mina utbildningar 
Basic examen i OMI, Beteendemedicin, Förskrivning av fysisk aktivitet,  MTT för äldre, KRT, Spirometrikörkort, Diverse dagsföreläsningar i Idrottmedicin, Fördjupningskurser i smärta och Idrottmedicin, Akupunktur, mm

 Varmt välkommen
/Annelie Leg Sjukgymnast